Songtekst van Desperation Band: Everything To God

Everything To God


What kind of joy can make me dance?
What kind of love can make me sing?
What kind of grace is all I need?
Jesus is everything

I'm givin everything to God
I'm givin everything to God
I'm givin everything to God
He's givin everything to me

Everything to God
I'm givin everythin to God
I'm givin everythin to God
He's givin everything to me

There's so much joy
There's som much love
There's so much grace
HallelujahCaptcha
Liedje Desperation Band Everything To God is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Everything To Godmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Desperation Band Everything To God downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Everything To God in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.