Shame on the Night


Shame on the night
For places I've been
And what I've seen
For giving me the strangest dreams
But you never really know just what they mean
So oh shame on the night

Shame on you
You've stolen the day
Snatched it away
But I saw the sky
An I never want to die
Now you know the reason why
Oh shame on the night

You don't care what you've done
So I think I'd better run

Shame on the sun
For the light you sold
I've lost my hold
On the magic flame
But now I know your name
Oh lord just go the way you came again
Oh shame on the night

You don't care what you've done
So I know I'd better run

(Repeat verse 1)

You don't care what you've done
Here I go I've got to runCaptcha
Liedje Dio Shame on the Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shame on the Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dio Shame on the Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shame on the Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.