I Say A Little Prayer


The moment I wake up
Before I put on my makeup
I say a little prayer for you
While combing my hair now
And wondering what dress to wear now
I say a little prayer for you

Forever, forever
You'll stay in my heart
And I will love you
Forever and ever
We never will part
Oh how I'll love you
Together, together
That's how it must be
To live without you
Would only mean heartbreak for me

I run for the bus dear
While riding I think of us dear
I say a little prayer for you
At work I just take time
And all through my coffee break time
I say a little prayer for you

Forever, forever
You'll stay in my heart
And I will love you
Forever and ever
We never will part
Oh how I'll love you
Together, together
That's how it must be
To live without you
Would only mean heartbreak for me

My darling believe me
For me there is no one
But you
Please love me too
I'm in love with you
Answer my prayer

Forever, forever
You'll stay in my heart
And I will love you
Forever and ever
We never will part
Oh how I'll love you
Together, together
That's how it must be
To live without you
Would only mean heartbreak for meCaptcha
Piosenkę Dionne Warwick I Say A Little Prayer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Say A Little Prayer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Say A Little Prayer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dionne Warwick I Say A Little Prayer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.