Songtekst van Dionne Warwick: Looking With My Eyes

Looking With My Eyes


Well, here I go again
Looking with my eyes,
Seeing with my heart
Just like I used to do

You said hello again
Suddenly the lies sound
Just like the truth
And I believe in you

The tears of yesterday have gone away
Here in your arms I will stay
This time my happiness won't disappear
Loneliness is over

Well, here I go again
Looking with my eyes,
Things look bad for me
Seeing with my heart

I just close my eyes
And I can see, we're so in love

Oh, darling, darling, darling
Don't you ever go away from me
This time you've got to promise
That you're gonna stay with me

This time my happiness won't disappear
Loneliness is over

Well, here I go again
Looking with my eyes,
Things look bad for me
Seeing with my heart

I just close my eyes
And I can see, we're so in love

Oh, darling, darling, darling, promise
That you're gonna stay with me
No, no, no, don't ever
Don't ever go away from me

Oh, my darling, my darling
Don't ever go far away from me
This time you've got to promise
That you're really gonna stay right here with meCaptcha
Liedje Dionne Warwick Looking With My Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Looking With My Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dionne Warwick Looking With My Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Looking With My Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.