Anarchy Waltz


It's that smell of despiration all around me in the air
It comes from quiet inspiration, self destruction, and despair
What you call harmless expression they call moral decay
What you see here in the mirror, what we need's to be free

Everybody, everybody listen to me
Anarchy is what we need
Everybody, everybody hear my call
Everybody do the Anarchy Waltz
A-a-a-a Anarchy Waltz
Oi-oi-oi-oi Anarchy Waltz
A-a-a-a Anarcy Waltz
We were sittin at a table in a bar at new Orleans
That is when she broke the news to me
that she would have to leave
She said that we'd better leave and I'll have to break your heart
There is one thing you gotta know, that is before we start

A-a-a-a Anarchy Waltz
Oi-oi-oi-oi Anarchy Waltz
A-a-a-a Anarcy WaltzCaptcha
Liedje Distorted Penguins Anarchy Waltz is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anarchy Waltzmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Distorted Penguins Anarchy Waltz downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anarchy Waltz in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.