Songtekst van Distorted Penguins: My Dumb Emotions

My Dumb Emotions


I used to think that I would never settle down
Now it's all I wanna do
Used to think a ball and chain would hold me bound
That was befor I met you

Now I'm unsure about everything
I thought I knew before
You build me up just to let me down
and I'll come back for more

I used to think that I would always be alone
That there was no one for me
Broken hearts can't be much worse than broken bones
So I don't act sporadically

For all my life I've tried to be somebody I am not
Restless running circles gonna give it one more shotCaptcha
Liedje Distorted Penguins My Dumb Emotions is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Dumb Emotionsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Distorted Penguins My Dumb Emotions downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Dumb Emotions in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.