Bloodflower


I've made a good living by dying;
Endless wait, grey solace ruling my mind
Constrained by time and drained by the cold,
Still I found myself shivering under the rising sun

You are the star, you are the moon
You are the soil where shadows bloom
Casting a light which brings me peace
Where the caverns of death will freeze

The flower never grew
But I love you just the same
Even though like a bird you flew
I will love you just the same

I am the blood; A fire in your soul
And I will grow in landscapes so cold

Oh, how I feel you in every single detail,
As you lurk inside my troubled dreams
There is no hope as long we walk this Earth,
But you should know my universe screams,
It screams for you

I cry for you!

The flower never grew
But I love you just the same
Even though like a bird you flew
I will love you just the sameCaptcha
Liedje Draconian Bloodflower is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bloodflowermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Draconian Bloodflower downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bloodflower in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.