Bloodflow


Hold on
Hold on
Hold on
Hold on

Hold on, hold on with a grip so tight
It dams my blood, makes my head feel light
Well, hearts will start and hearts will stop
And the blood will flow until we drop

Bloodflow!
Bloodflow
Bloodflow!
Bloodflow

No time for a tete-a-tete
Can I borrow your machete?
In this wonderful world
In this beautiful world
Hold on

Blood will spill and blood will spurt
Enemies keep the mind alert

Bloodflow!
Bloodflow
Bloodflow!
Bloodflow

No time for a tete-a-tete
Can I borrow your machete?
In this wonderful world
Hold on
In this beautiful world

Hold on
Hold on
Hold on
Hold on

Hold on, hold on with a grip so tight
It dams my blood makes my head feel light

Bloodflow!
Bloodflow

Cheerleader chant:
B-l-double o-d-f-l-o-w bloodflow bloodflow!
B-l-double o-d-f-l-o-w bloodflow bloodflow!
B-l-double o-d-f-l-o-w bloodflow bloodflow!
Hold on, hold on with a grip so tight,
It dams my blood makes my head feel light, hey, hey!
Hold on, hold on with a grip so tight,
It dams my blood makes my head feel light, hey, hey!
Hold on, hold on with a grip so tight,
It dams my blood makes my head feel light, hey, hey!
Hold on, hold on with a grip so tight,
It dams my blood makes my head feel light, hey, hey!
No time for a tete-a-tete, can I borrow your machete? hey, hey!
No time for a tete-a-tete, can I borrow your machete? hey, hey!
No time for a tete-a-tete, can I borrow your machete? hey, hey!
No time for a tete-a-tete, can I borrow your machete? hey, hey!
B-l-double o-d-f-l-o-w bloodflow bloodflow!
B-l-double o-d-f-l-o-w bloodflow bloodflow!
B-l-double o-d-f-l-o-w bloodflow bloodflow!
B-l-double o-d-f-l-o-w bloodflow bloodflow!

Slow it down now
Hold onCaptcha
Liedje Smog Bloodflow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bloodflowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Smog Bloodflow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bloodflow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.