Songtekst van Dyke & The Blazers: Funky Broadway - Part 1

Funky Broadway - Part 1


Yeah, come on now
Yeah, come on, baby
Let me tell you
Now, now

Every town I go in
There's a street, now
The name of the street
Funky, funky Broadway

Down on Broadway
There's a nightclu
The name of the nightclu
Broadway nightclu

Down on Broadway
There's a crowd, now
The name of the crowd
Broadway crowd

Down on Broadway
There's a woman
The name of the woman
Broadway woman

Down on Broadway
There's a bank
The name of the woman
Broadway bank

Down on Broadway
There's a dance
Everybody doing
Name of the dance
The Funky, Funky Broadway
The Funky, Funky Broadway

Wiggle your legs, baby
Shake your head, now, now
Now, wiggle your waist, mama
Now, shake it, shake it, shake it

You don't know, baby
Doing the Funky Broadway
The Funky, Funky Broadway
The dirty, filthy BroadwayCaptcha
Liedje Dyke & The Blazers Funky Broadway - Part 1 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Funky Broadway - Part 1mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dyke & The Blazers Funky Broadway - Part 1 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Funky Broadway - Part 1 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.