Arabian Star


That was the day when I first saw the light
I know that I should have put up a fight
Not since the day have I looked in the eyes
Where you could see the Arabian skies

How can it be that the desert provide
Something so precious you'd think that I lied
Wherever you are I remember you still
Il el el el el bitti akill

I saw the Arabian star
Brightest of them all
I wish that we could do it all again
I saw the Arabian star
Still I wonder where you are

Been on this journey for so many years
Thought that I'd seen it all, faced all my fears
Nothing prepared me for what I've been throught
All is compared with memories of you

How can it be that the desert provide
Something so precious you'd think that I lied
Wherever you are I remember you still
Il el el el el bitti akill

I saw the Arabian star
Brightest of them all
I wish that we could do it all again
I saw the Arabian star
Still I wonder where you areCaptcha
Liedje E-Type Arabian Star is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Arabian Starmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-Type Arabian Star downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Arabian Star in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.