This Is The Way


This this is the way this is the way I wanna live
I'm going through changes
This is the way I wanna live
From this day on no one is going to tell me
What I should do or what I should not
That ain't the way, the way it shall be fight it all the way
So let them vultures pray on each other
Don't let them spoil it, you've come this far
Coming out like a force of nature
This is the shape of things to come
This this is the way this is the way I wanna live
I'm going through changes
This is the way I wanna live
So if you're feeling sort of down and out
Don't lose your faith, wipe away the doubt
You must take a stand, that's what it is about
If nothing else works just Shout!
You're no baloney Homo Sapien!
You're the original king of the hill again!
Coming out like a force of nature
This is the shape of things to come
This this is the way this is the way I wanna live
I'm going through changes
This is the way I wanna liveCaptcha
Liedje E-Type This Is The Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied This Is The Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-Type This Is The Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje This Is The Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.