Big Star


I saw a big star running from me, a world from a record on my bed
Turn the tables on me, what would happen if I fell to the tune of a dreamer,
to the tune of my heart?
A big start running from me, I saw a world out sunning on my head
Turn the tables on me now I would fall from heaven and ring your bell
Baby, catch me in the middle of a lie
The boys are out tonight, yeah the boys are out tonight
The big shots singin' from me, I saw a world out sunning on my head
Pity my heart signals: center of a storm inside my head
Center of my heart, center of my out of time simple mind
From the moon out my window a wink and a blink and a nod
Had a wish on a start but now it's falling
The boys are out tonight, big skies above me signal in my horoscope it said:
never heed a caution, never fought a lover,
never cross a street alone in the middle of a signal red,
middle of a drinker's heart, middle of a big parade, a signal in my horoscopeCaptcha
Liedje 10000 Maniacs Big Star is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Starmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 10000 Maniacs Big Star downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Star in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.