Do You Always


(Martin "E-type" Eriksson)

I wake to the sound of a far away thunder
Wondering why this secret in your heart
Why don't you let me share your thoughts
Something strange is going on
Maybe something you've gone through
So often sadness in your eyes
I don't know what to do, I don't know what to do
Do you always have to be alone?
Just by yourself, just you alone
Why don't you let me in?
Do you always have to go away, so far away, so far away?
Why can't you stay?
In a place of refuge where no one's allowed
Somewhere up north where no helping hands will reach you
In your silent desert land
As captain of a peaceful phantom ship
In a proud and senseless soul
How am I supposed to help you
I don't know what to do, I don't know what to do
Do you always have to be alone?
Just by yourself, just you alone
Why don't you let me in?
Do you always have to go away, so far away, so far away?
Why can't you stay?

Get Your Private, Free Email at http://wwwhotmailcomCaptcha
Liedje E-Type Do You Always is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Do You Alwaysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-Type Do You Always downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Do You Always in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.