This Is The Way


This this is the way this is the way I wanna live
I'm going through changes
This is the way I wanna live
From this day on no one is going to tell me
What I should do or what I should not
That ain't the way, the way it shall be fight it all the way
So let them vultures pray on each other
Don't let them spoil it, you've come this far
Coming out like a force of nature
This is the shape of things to come
This this is the way this is the way I wanna live
I'm going through changes
This is the way I wanna live
So if you're feeling sort of down and out
Don't lose your faith, wipe away the doubt
You must take a stand, that's what it is about
If nothing else works just Shout!
You're no baloney Homo Sapien!
You're the original king of the hill again!
Coming out like a force of nature
This is the shape of things to come
This this is the way this is the way I wanna live
I'm going through changes
This is the way I wanna liveCaptcha
Piosenkę E-Type This Is The Way przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke This Is The Way, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki This Is The Way. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-Type This Is The Way w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.