Songtekst van E-Type: You Will Always Be A Part Of Me

You Will Always Be A Part Of Me


My mind keeps drifting back
To things we said this morning
Now I'm sitting here alone
Watching the world pass me by
Every time we part I feel like I'm falling
No matter what you think
I still love you

You will always be a part of me
No matter what we do
You will always hold a piece of me
Wherever I may go
Always

The sky gets darker
And I sense that you are far and away
I miss the times we had when things were going our way
But every time we part you know how much it hurts me
No matter what you think
I still love youCaptcha
Liedje E-Type You Will Always Be A Part Of Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Will Always Be A Part Of Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-Type You Will Always Be A Part Of Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Will Always Be A Part Of Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.