No Allegiance


There will be no allegiance with those who turn to sin
I have nothing but contempt for the turncoats who
give in To regress from purity to weakness I can't allow
The blatant desecration of a sacred vow Fuck the two-faced
losers Fuck all who go untried Fuck the evil bastards
who still stand by their side Fuck all who cheapened what I truly am
in others eyes Fuck all those who bent the straight edge
with their fucking lies Integrity, sincerity, I choose to live
against the grain Purged of the impurities that fester in their veins
No tolerance for weakness is what's allowed I say
My decree is my law and it's here to stay Fuck the two-faced losers
Fuck all who go untried Fuck the evil bastards who still
stand by their side Fuck all who cheapened what I truly am in others eyes
Fuck all those who bent the straight edge with
their fucking liesCaptcha
Liedje Earth Crisis No Allegiance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Allegiancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Earth Crisis No Allegiance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Allegiance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.