No Limit


Let me hear ya say yeah! (yeah!)Let me hear ya say yeah! (yeah!)

No, no, no, no, no, no, no, no, no, no ,no, no
There's no limit!No, no, no ,no, no, no, no, no, no, no, no, no
There's no limit!
No no limits, we'll reach for the sky!No valley to deepNo mountain too highNo no limits, won't give up the fight!We do what we want and we do it with pride
Let me hear ya say yeah! (yeah!)
Hard to the core, I feel the floorWhen I'm on stage, yo, ya answer moreI'm on the edge, I know the ledge,
I work real hard to collect my cash!Tick tick ticka tick take your time,
when I'm goin' I'm goin' for mineOpen your ears and you will hear itI tell you this 'cause there's no limit!
No limits allowedCause there's much crowdMicrophone check as I choose my routeI'm playing on the roadI've got no fear, the south from my mouth is on record hereThere never will be no mountain too highReach the top, touch the sky!They tried to diss me cause I sell outI'm making techno and I am proud!
No, no, no, no, no, no, no ,no ,no, no, no, no
There's no limit!
No no limits, we'll reach for the sky!No valley to deepNo mountain too highNo no limits, won't give up the fight!We do what we want and we do it with pride
No no limits, we'll reach for the sky!No valley to deepNo mountain too highNo no limits, won't give up the fight!We do what we want and we do it with prideCaptcha
Liedje 2 Unlimited No Limit is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Limitmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Unlimited No Limit downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Limit in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.