Songtekst van Earth, Wind & Fire: That's The Way Of The World

That's The Way Of The World


Hearts of fire creates love desire
Take you high and higher to the world you belong
Hearts of fire creates love desire
High and higher to your place on the throne

We've come together on this special day
To sing our message loud and clear
Looking back we've touched on sorrowful days
Future pass, they disappear

You will find peace of mind
If you look way down in your heart and soul
Don't hesitate 'cause the world seems cold
Stay young at heart 'cause you're never (never, never, ) old at heart

That's the way of the world
Plant your flower and you grow a pearl
A child is born with a heart of gold
The way of the world makes his heart grow coldCaptcha
Liedje Earth, Wind & Fire That's The Way Of The World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied That's The Way Of The Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Earth, Wind & Fire That's The Way Of The World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje That's The Way Of The World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.