Cupid's Trick


She's shaking down an
Absence they've known from shock
Reaching around for the hands of the clock
Should've died

Pick me up it's my life
Shouldn't picked me up it's my life
Shouldn't picked me up it's my life
Shouldn't pick me up

Cupid's trick comes down to shake and deal
The stupid kick that makes me real
Should've died

Pick me up it's my life
Shouldn't picked me up it's my life
Shouldn't picked me up it's my life
Shouldn't pick me up

She's shaking down it's ever over and done
So kick me, give me
Then I'll know

Pick me up it's my life
Shouldn't picked me up it's my life
Shouldn't picked me up it's my life
Shouldn't pick me upCaptcha
Liedje Elliott Smith Cupid's Trick is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cupid's Trickmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elliott Smith Cupid's Trick downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cupid's Trick in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.