I'm Not Angry


You're upstairs with the boyfriend while I'm left here to listen
I hear you calling his name, I hear the stutter of ignition
I could hear you whispering as I crept by your door
So you found some other joker who could please you more

[Chorus:]

I'm not angry, I'm not angry anymore
I'm not angry, I'm not angry anymore
Ooh, I know what you're doin'
I know where you've been
I know where, but I don't care,
'cause there's no such thing as an original sin

I've got this camera click, click, clickin' in my head
I got you talking with your hands, got you smiling with your legs
Spent all my time in a vanity factory,
wonderin' when they're gonna come and take it all back

[Chorus]Captcha
Liedje Elvis Costello I'm Not Angry is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm Not Angrymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elvis Costello I'm Not Angry downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm Not Angry in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.