Hip Today


you'll be gone tomorrow
you'll be gone tomorrow
gone tomorrow
you're preoccupied
with the latest fashion
hip today, hip today
with wide open eyes
on the next big thing
you can cash in
hip today, hip today
no never contrived
it's an overnight sensation
a clever disguise
that hides all of your
pretension
sally's selling out
her seashells for souls
hope i don't die
before i get old
hip today
you'll be gone tomorrow
you'll be gone tomorrow
gone tomorrow
dancing in your head
visions of rave reviews
hip today, hip today
believing all that's read
conceiving another guru
hip today, hip today
having made your bed
falling short of filling shoes
you've been left for dead
'cause there's always
someone new
sally's selling out
her seashells for souls
hope i don't die
before i get oldCaptcha
Liedje Extreme Hip Today is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hip Todaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Extreme Hip Today downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hip Today in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.