Play With Me


Ring around the rosie
Hopscotch, Monopoly
Red light, green light
G I Joes and Barbies
Hide and seek, kick the can
Cowboys and Indians
Wiffle ball, paper dolls
Hacky sack and hangman
Do you wanna play with me
Tag you're IT, cops and robbers
Jungle gym, chutes and ladders
Tic tac toe, Mister Rogers
Marco Polo, London bridges
Simon sez, steal the bacon
Time out, trick or treat
Electric company
Olly olly oxen free
Do you wanna play with me
CHORUS:
Do you, do you
Wanna, wanna
Play, play with me
Play with me
Do you, do you
Wanna, wanna
Play, play with me
Play with me
Spin the bottle, post office
Kiss and tell, dressin' up
Playin' doctor, peek-a-boo
Two hand touch, cooties
Little League, Looney Tunes
Scissors rock paper, Zoom
Kick ball, stick ball
Kill the guy with the ball
Do you wanna play with me
Buckin' up, recess
Jump rope, relieveo
See saw, sand box
Matchbox, Cheerios
ABC's, spelling bees
Sesame Street, hockey
Duck duck duck duck
Duck duck goose
CHORUS
Jack and Suzi
Sittin' in a tree
K-I-S-S-I-N-G
First comes love
Then comes marriage
Then comes Adam
In a baby carriageCaptcha
Liedje Extreme Play With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Play With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Extreme Play With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Play With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.