Octane Jesus


so stop pretending that you know who I am and that you
understand
and stop pretending that you feel my pain, part of your evil scam

and you've only faded
and you've only faded
and you've only faded
and you've only faded

into the octane jesus
into the octane jesus
into the octane jesus
faded, faded
faded, faded

so stop pretending it's okay to feel the way I do
and stop pretending 'cause you're the hate that generates
and breaks me down it two

and you've only faded
and you've only faded
and you've only faded
and you've only faded

into the octane jesus
into the octane jesus
into the octane jesus
faded, faded
faded, fadedCaptcha
Liedje Face of Anger Octane Jesus is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Octane Jesusmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Face of Anger Octane Jesus downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Octane Jesus in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.