Busca Algo Barato


Los almacenes de calle 20
Son el museo de toda la gente
Casas baratas que despiertan la atenci?n
Entre los trapos y los camisones
La gente busca nuevas sensaciones
Comprar barato da una extra?a excitaci?n

Busco, busco, busco entre los platos
Busco, busco, busco algo barato
Busco, busco, busco unos zapatos
Busco, busco, busco algo barato

Busca, busca, busca algo barato
Busca, busca, busca algo barato

Hay algo extra?o en todo este ambiente
Cosas usadas con olor a gente
La calle 20 da una extra?a vibraci?n
Entre los muebles y los dependientes
He visto un cuadro, he visto unos pendientes
Un cementerio de cosas de gran valor

Busco, busco, busco entre los platos
Busco, busco, busco algo barato
Busco, busco, busco unos zapatos
Busco, busco, busco algo barato

(2x)

Busca, busca, busca algo barato
Busca, busca, busca algo barato

Busco busco busco

(3x)
Busca, busca, busca algo barato
Busca, busca, busca algo baratoCaptcha
Liedje Fey Busca Algo Barato is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Busca Algo Baratomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fey Busca Algo Barato downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Busca Algo Barato in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.