Butterflies


Butterflies inside you give me butterflies inside X3
verse 1:
all u gotta do is just walk away and pass me by
dont agnologe my smile yea when i try to say hello to you
and all u gotta do is not answer my calls when im tryna get through
to keep me wondering why and all i can do is sigh i just wanna ohh
chorus
I just want to touch and kiss
and i wish that i could be with you tonight
you give me butterflies inside
inside and I
verse 2
all i gotta say is i must be dreaming
cant be real
your not here with me
i can feel u near to me
so i carress you let u taste us
just so blissful listen i would give anything make my dream come true baby you give me butterflies
chorus X2
bridge:
if you will take my hand babyi will show you guide you to the light babe
if u will be my love baby i will love u
love u till the end of time
chorus X3Captcha
Liedje Floetry Butterflies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Butterfliesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Floetry Butterflies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Butterflies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.