Yours And Mine


In about an hour
The sunlight's gonna fade
And you and me
We'll divvy up the wine

Like everything else here
Yours and mine

Pickin up the paper
Coffee's been made
It's book review and face the nation time

Two in the same mind
Yours and mineCaptcha
Piosenkę Fountians of Wayne Yours And Mine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Yours And Mine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Yours And Mine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fountians of Wayne Yours And Mine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.