Begging


Put your loving hand out, baby
I`m begging

(Begging) begging
Put your loving hand out, baby
(Begging) begging you
Put your loving hand out, baby

Riding high when I was king
Played it hard and fast
Cause I had everything
You walked away, won me then
But easy come and easy go
And it would end

(Begging) I`m begging you
Won`t you give your hand out, baby
(Begging) begging
Put your loving hand out, baby

I need you to understand
That I tried so hard
To be your man
The kind of man you want in the end
Only then can I begin to live again

An empty shell
Used to be
Shadow of my life
Is hanging over me

Broken man without a throne
Wont even stand the devils dance
To win my soul

(Begging) begging you

Won`t you give your hand out, baby
(Begging) begging you
Put your loving hand out, baby

I`m fighting hard
To hold my own
No, I just cant make it
All alone

I`m holdin on
I can`t fall back
Now that big brass ring
Is a shade of black

(Begging) I`m begging you
Won`t you give your hand out, baby
(Begging) begging
Put your loving hand out, baby

(Begging) begging youCaptcha
Liedje Frankie Valli Begging is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beggingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Frankie Valli Begging downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Begging in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.