Leen Huizer


Leen Huizer en Lee Towers
Ben ik van druistig bloed
Met Laura moest ik trouwen
Die nu mijn zaken doet
Een woning met veel franje
Heb ik mij gepermitteerd
"Ik heb een zoon in Spanje"
Zing ik vrij ongegeneerd

Mijn schuld na de verbouwing
Heb ik net gegireerd
Van de opbrengst van mijn trouwring
Met Laura gedineerd
Zo u mij trouw wilt blijven
Dat houdt mij op de troon
Ik hoef nooit meer kraan te drijven
And I'll never walk aloneCaptcha
Liedje Freek de Jonge Leen Huizer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Leen Huizermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freek de Jonge Leen Huizer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Leen Huizer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.