Evil Twin


It's not me messin' with your life
Givin' you the trouble and strife
Blame it on my evil twin

Cheatin' at the game
Not responsible for your pain
Blame it on my evil twin

Well, I know he's got my name
But I swear we're not the same
Blame it on my evil twin

Spreading the disease
I'm just a product of society
Blame it on my evil twin

I learned it from TV
You blame it your parents or police
Blame it on my evil twinCaptcha
Liedje Galactic Cowboys Evil Twin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Evil Twinmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Galactic Cowboys Evil Twin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Evil Twin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.