Songtekst van Galactic Cowboys: Sea Of Tranquility

Sea Of Tranquility


Passing through Shanghai, looking down, on my way to Bombay, looking down
I was in search for something, looking down, a little out of the ordinary, looking down

There is a place in space beyond our sense of time, there is a time beyond space!
Sea of Tranquility!

A patchwork quilt of sea and land, leave the ground
The magic of the creator's hand, looking down
A kaleidoscope view that changes in flight, speed of sound
A cosmic array of artistic delight, speed of light

There is a place in space beyond our sense of time, there is a time beyond space!
Sea of Tranquility!

Dream soaring high Dream soaring high

There is a place in space beyond our sense of time, there is a time beyond space!
Sea of Tranquility!Captcha
Liedje Galactic Cowboys Sea Of Tranquility is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sea Of Tranquilitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Galactic Cowboys Sea Of Tranquility downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sea Of Tranquility in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.