DJ Don't


It's been a hell of a week
Have work and
Boss keeps yelling at me
What a dirt and

Home is killing me too
It's the worst calls
Kids done got out of school
On my nerves and

Come down, Monday, Tuesday
Wednesday, Thursday, Friday
I'm going now
Ooh, I'm going now

I'm popping cows, chopping dollars
It's the weekend
Can't stop me now
Ain't nobody stop me now

DJ, don't play no slow jam
I wanna dance, got my hands, see some mashing
DJ, don't play no slow jam
After the club I'll make love my own way

One or two would be cool
To get my grind on
But I need a good groove
I wanna lose control

Stepping and getting crunk too
Am I worthy?
Nothing a mother will do
But I wanna get dirty

Come down, Monday, Tuesday
Wednesday, Thursday, Friday
I'm going now
Ooh, I'm going now

I'm popping cows, chopping dollars
It's the weekend
Can't stop me now
Ain't nobody stop me now

DJ, don't play no slow jam
I wanna dance, got my hands, see some mashing
DJ, don't play no slow jam
After the club I'll make love my own way

DJ, don't play no slow jam
I wanna dance, got my hands, see some mashing
DJ, don't play no slow jam
After the club I'll make love my own way

DJ, DJ, DJ, DJ
Oh, DJ, DJ, oh, DJ, Mr DJ

DJ, don't play no slow jam
I wanna dance, got my hands, see some mashing
DJ, don't play no slow jam
After the club I'll make love my own way

Come down, Monday, Tuesday
Wednesday, Thursday, Friday
I'm going now
Ooh, I'm going now

I'm popping cows, chopping dollars
It's the weekend
Can't stop me now
Ain't nobody stop me now

DJ, don't play no slow jam
I wanna danceCaptcha
Liedje Gerald Levert DJ Don't is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied DJ Don'tmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gerald Levert DJ Don't downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje DJ Don't in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.