Songtekst van Gerald Levert: I Was Made To Love You

I Was Made To Love You


{{Verse
I recall when we first met along time ago
how could I forget they way I felt
when I first laid eyes on you
I remember saying to my friends
There in my future wife and then
I took the step to need
someone who would change my life

{{Chorus
It had to be my destiny (ooohh my)
Cause I was made to love you
My hands to touch you
My arms to hold you
My legs to stand
My time to spend with you forever
I was mademade to love you
My lips to kiss you
My eyes to see you
My legs to stand
My time to spend with you forever
My life together I was made
Made to love you (Made to love)

{{Verse 2
I remember out first date
Our first arguement
Our very first breakup and makeup that got us to this moment
And every girlfriend and every one night stand
Every heartbreak and every heartache led me to you
it brought me to and made me betta
betta sooner for you
It had to be my destiny

{{{{Repeat Chorus Until Song EndsCaptcha
Liedje Gerald Levert I Was Made To Love You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Was Made To Love Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gerald Levert I Was Made To Love You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Was Made To Love You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.