Made To Love Ya


I recall when we first met a long time ago
How could I forget the way I felt when I first laid eyes on you
I remember sayin to my friends
There in my future wife and then
I took the stand to meet someone who?d change my life
It had to be my destiny

Cause I was made to love ya
My hands to touch ya
My arms to hold ya
My legs to stand
My time to spend
The new forever
I was made, made to love ya
My lips to kiss ya
My eyes to see ya
My legs to stand
My time to spend with u forever
A life together
I was made, made to love ya
Made to love ya

I remember our first date
Our first arguments
Our very first breakup and makeup
That got us to this moment
And every girlfriend
And every one nite stand
Every heartbreak and every heartache
Led me to ya
It drew me to ya
It made me better
Better soon and for ya
It had to be my destiny

I was made to love ya
My hands to touch ya
My arms to hold ya
My legs to stand
My time to spend
The new forever
I was made, made to love ya
My lips to kiss ya
My eyes to see ya
My legs to stand
My time to spend with u forever
A life together
I was made, made to love ya
Made to love ya
My hands to touch ya
My arms to hold ya
My legs to stand
My time to spend
The new forever
I was made, made to love ya
My lips to kiss ya
My eyes to see ya
My legs to stand
My time to spend with u forever
A life together
I was made, made to love ya

It had to be my destiny

I was made to love ya
My hands to touch ya
My arms to hold ya
My legs to stand
My time to spend
The new forever
I was made, made to love ya
My lips to kiss ya
My eyes to see ya
My legs to stand
My time to spend with u forever
A life together
I was made, made to love ya
Made to love yaCaptcha
Liedje Gerald Levert Made To Love Ya is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Made To Love Yamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gerald Levert Made To Love Ya downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Made To Love Ya in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.