All the Same to Me


met a man on a train near Santa Fe
who was dead a minute as a child
fell off a dock
he couldn't swim and his heart stopped
a gold snake slid from the sky
and swallowed him up
he disappeared inside
he disappeared inside

the train stopped in a field of oil wells
a blind girl needed help getting on
the man was drunk from a flask half full of rum
I shook my head
when he offered me some
que sera, he said and took another swig
the train roared up a hill of sickly pines
a small boy chased a ball up the aisle
as the black mouth of a tunnel swallowed us up
we disappeared inside
we disappeared inside

here we goCaptcha
Liedje Golden Smog All the Same to Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All the Same to Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Golden Smog All the Same to Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All the Same to Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.