Guerrilla Soldier


Guerilla Soldier born in Santo Domingo
US Marine down from his home up in Maine
Big Red Machine rolls in patrolling the jungle
All of them baking under tropical rain
Six long months in a foreign wasteland
Scenes of terror so fresh and ripe
Found a place to come face to face
Like the gutter-snipes
Whether you like it or not
There ain't no end in sight
(chorus)
For another thousand days
Will it all be over
And another thousand nights
Will the job get done
For another thousand days
Will it all make history
And another thousand nights
Will the war be won
Guerilla Soldier gives a smile for the camera
US Marine says hi to mom on the news
Big Red Machine shows how to move in a straight line
Would be a shame to see
Should one of them lose
Eighteen months in a foreign wasteland
Scenes of terror still fresh and ripe
Found a place to come face to face
Like the gutter-snipes
Whether you like it or not
There ain't no end in sight
Repeat chorusCaptcha
Liedje Gowan Guerrilla Soldier is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Guerrilla Soldiermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gowan Guerrilla Soldier downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Guerrilla Soldier in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.