Fire It Up


(Lawrence Gowan)
A scorpion skims across the desert
Warm winds are stirring up your soul
It's giving your eyes that tempting flicker
Just the kind that makes me lose control
Fire it up, Fire it up, girl
Fire it up, Fire it up, now
Make it pay
See the zombies drifting in the city
I don't get much action from that crew
But the scorpion skims across the desert
Ain't it plain to see she ain't no fool
Fire it up, Fire it up, girl
Fire it up, Fire it up, now
Make it burn hard
There ain't no tomorrow (no tomorrow)
Burn hard
No time to borrow (time to borrow)
You gotta make it pay
Lawdy-Mama live it all today
Fire it up, Fire it up, girl
Fire it up, Fire it up, now
Fire it up - Make it pay
Before the time has passed you by
You got to let me touch your magic flame
Eventually you know you're gonna die
Come on, Come on, you got to burn it till the end (burn it till the end)
Fire it up, Fire it up, girl
Fire it up, Fire it up, now
C'mon fire it up, fire it up, girl
Fire it up, Fire it up, now
C'mon fire it up, fire it up, now
Fire it up, child
C'mon fire it up, fire it up, girl
Fire it upCaptcha
Liedje Gowan Fire It Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fire It Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gowan Fire It Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fire It Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.