Deformed


Wired by the smell of death
As your end is drawing near

He make yo cry he make you bleed
But you feel no fucking fear

God won't wake you from your sleep

Banished from life
the stinking air
Drastic suffering,
you are deformed

DEFORMED

Your screams fill the stinking air
Painful death is waiting you

God won't wake you from your sleep

Banished from life
the stinking air
Drastic suffering,
you are deformed

Revolting face
putrid remains
One eye left,
bloody hands

Banished from life
the stinking air
Drastic suffering,
you are deformedCaptcha
Liedje Grave Deformed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deformedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grave Deformed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deformed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.