Footsteps in Loyola


Creepers in the halls
Behind forbidden walls
Under watchful eyes
I'm a dirty old man watch out
Do you heard that?
I don't know I did
Now there's footsteps in the halls
And no one hears our calls
And the sweat so gently falls
Now we're on the run
Escape the haunted ones
Now there's blood stains in the halls
See the traces on the walls
Inside here a demon crawls
He's a dirty old man
You better watch outCaptcha
Liedje Grim Skunk Footsteps in Loyola is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Footsteps in Loyolamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grim Skunk Footsteps in Loyola downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Footsteps in Loyola in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.