Active Contrition


[Music - Lorenzo]
[Lyrics - Tecchio]

Tired of penance
and words
Confession is absurd
Cause you
Shouldn't have
Done the deed
In the first place
For sure
Ten percent
Of my check
Get to get my
Head checked
It's like paying
To have friends;
Joining one of
Your sects

Acts of contrition
get me free again
To remind God
I have no regrets
Should he forget

And the madness
Goes on
In his name
There's no wrong
The collection basket
Reeks
Pass the buck
Right along
Holy wars
What a joke
Bloody hands
Robes are soaked
Rationalize it away
All commandments
On holdCaptcha
Liedje Hades Active Contrition is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Active Contritionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hades Active Contrition downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Active Contrition in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.