Songtekst van Hades: Glorious Again the Northland Shall Become

Glorious Again the Northland Shall Become


brave sons of the pagan age raises
by the summoning of a wind from the past
silently watching the valleys below
as the northern light crosses the sky
by the light of a thousand fires
over the hills of a thousand graves
unholy invocating words have been chanted

the rebirth of the ravens has come
war is the reflection in their eyes
glorious again the northland shall become
and the strength of the pagan ones shall arise

brave sons of the pagan age raises
northern steel cuts the flesh of the false
storms of ancient hate is howling across time
as the lightning rapes the sky
and the blaze of the hammer strikes
force the week to kneel for the stong
the rebirth of the ravens has comeCaptcha
Liedje Hades Glorious Again the Northland Shall Become is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Glorious Again the Northland Shall Becomemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hades Glorious Again the Northland Shall Become downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Glorious Again the Northland Shall Become in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.