Exist To Resist


So one-dimensional
The people that pulled the strings and turned your life around
It is intentional, believe me
The way they keep you in the dark, it's how they keep you down

I exist, exist to resist

The motivation to persist
A strange intangible existence fueled everything
Accomplished up to now that time has changed perceptions viewed to
To something slightly gone askew

I exist, exist to resist

But existing to resist was lost somehowCaptcha
Liedje Hades Exist To Resist is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Exist To Resistmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hades Exist To Resist downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Exist To Resist in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.