Face the Fat Reality


Your chart shows, truth you soundly deny
The stars hold, your life's blueprints
You smirk and pass them by
You just pass them by
(You're a) velvet hand inside an iron glove
Alone there, praising the very thoughts you're
Thinking of

Your veil of charm is pulled back
For all within sight
To gaze upon in surprise
I'm staring with delight!

You cannot change your fate! No!
Selfish anger on your face
Oh stop it, you're breaking my heart!
You love the fine art of disgrace
But not when it's cast in your part!
You should have listened up, and seen your faults
Narcissism gets you nowhere at all!
Nowhere at all!Captcha
Liedje Hades Face the Fat Reality is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Face the Fat Realitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hades Face the Fat Reality downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Face the Fat Reality in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.