again Shall Be


darkness entombs us, as we watch the mountains before
waiting for the silent wind to bring us the
sign of the ancient horn

the bells shall chime as the towers burn
in flames of eternal hate
burn in the name of the elder faith

black ravens of war raise your unholy banner
again the smell of blood shall drift
under the silver moon

chant your song on northern glory
blow your horns for northern pride
sing those songs so long forgotten
hail those ravens that once diedCaptcha
Liedje Hades again Shall Be is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied again Shall Bemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hades again Shall Be downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje again Shall Be in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.