Im in Pieces


J Oates
All right now, now listen
Little girl walkin' down the street
She gotta subway smile & a heart in heat
Say I'll work it for you daddy
(Work it for you daddy)
Work it for you daddy
All nite
Leather boy makes the metal scene
He wanna party with the band
Have the hot chicks scream
Man it's a video dream
Watch the Preacher Man work the TV screen
He'll take your money, love and promise everything
Ain't no shortcut to Salvation
(Every man, woman, every boy & girl)
(Let your love lite shine)
(Make a better world believe it)
(People when you feel it)
(Keep on Pushin' Love)
Oh you got to keep on pushin'
(`Cause your heart can't deny)
You can't deny it, no no no no no
Keep on Pushin' Love
(Every man, woman, every boy & girl)
(Let your love lite shine)
(Make a better world)
Oh, you know its true
(That its right on time to keep on pushin')
See the homeless man on a frozen stoop
He gets the walk-on-by from the business suit
See it happening every day, it don't have to be that way
Got a bomb for me and two for you
I'll blow your scene baby
Then you can blow mine too
(Every man, woman, every boy & girl)
(Let your love lite shine)
(Make a better world believe it)
(People when you feel it)
(Keep on Pushin' Love)
Oh, you got to keep on pushin'
('Cause your heart can't deny)
Can't deny it no no no
(Keep on Pushin' Love)
(Every man, woman, every boy & girl)
(Let your love lite shine)
(Make a better world)
Baby you know its true
(That's its right on time to keep on pushin')
Keep on pushin' Love
You can't deny it yeah
Oh, let your love, love lite shine
(Every man, woman, every boy & girl)
(Let your love lite shine)
(Make a better world believe it)
(People when you feel it, feel it feel it feel it)
(Keep on pushin' love)
Try to think with your heart
(Ooh, 'cause your heart can't deny it)
That's where it starts
(Keep on pushin' love)
(Every man, woman, every boy & girl)
Let your love lite shine
(Keep on pushin' love)
Got to go for a thrill
('Cause your heart can't deny it)
You gotta show what's real
Keep on pushin' love
(Every man, woman, every boy & girl)
(Let your love lite shine)
(Make a better world)
You got to keep on keeping, keep on teaching
(Keep on teaching love)
Let your love lite shine
Its yours and mine
Ooh (ooh)
oh yeah (oh yeah)
Every man every woman
Each and every boy & girl
Let your love lite shine
Its gotta be a better world sometimeCaptcha
Liedje Hall & Oates Im in Pieces is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Im in Piecesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hall & Oates Im in Pieces downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Im in Pieces in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.