Me And Mrs Jones


Me and Mrs Jones, we got a thing going on,
We both know that it's wrong
But it's much too strong to let it cool down now
We meet ev'ry day at the same cafe,
Six-thirty I know she'll be there,
Holding hands, making all kinds of plans
While the jukebox plays our favorite song
Me and Mrs, Mrs Jones, Mrs Jones, Mrs Jones,
Mrs Jones got a thing going on,
We both know that it's wrong,
But it's much too strong to let it cool down now
We gotta be extra careful that we don't build our hopes too high
Cause she's got her own obligations and so do I,
Me, me and Mrs, Mrs Jones, Mrs Jones, Mrs Jones,
Mrs Jones got a thing going on,
We both know that it's wrong,
But it's much too strong to let it cool down now
Well, it's time for us to be leaving,
Iit hurts so much, it hurts so much inside,
Now she'll go her way and I'll go mine,
But tomorrow we'll meet the same place, the same time
Me and Mrs Jones, Mrs Jones, Mrs JonesCaptcha
Liedje Hall & Oates Me And Mrs Jones is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Me And Mrs Jonesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hall & Oates Me And Mrs Jones downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Me And Mrs Jones in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.