Keep on Pushin Love


J Allen, D Hall
My friends wonder why I call you all of the time
What can I say
I don't feel the need to give such secrets away
You think maybe I need help, no I know I'm right all right
I'm just better off not listening to friends' advice
When they insist on blowing my bliss
I tell them this
When they want to know what the reason is
I only smile when alive, and I tell them why
(Because your kiss) your kiss is on my list
(Because your kiss) your kiss is on my list
Because (your kiss is on my list) of the best things in life
(Because your kiss) your kiss is on my list
(Because your kiss) your kiss I can't resist
(Because your kiss is what I miss) when I turn off the light
I go crazy wondering what there is to really see
Did the night just take up your time, 'cause it means more to me
Sometimes I forget what I'm doing, I don't forget what I want, I want
Regret what I've done, regret you? I couldn't go on
But if you insist on blowing my bliss
I'll tell you this
If you want to know what the reason is
I only smile when alive, then I'll tell you why
(Because your kiss) your kiss is on my list
(Because your kiss) your kiss is on my list
Because (your kiss is on my list) of the best things in life
(Because your kiss) your kiss is on my list
(Because your kiss) your kiss I can't resist
(Because your kiss is what I miss) when I turn off the light
I really miss
Ahhh, (Bec
ause your kiss) your kiss is on my list
(Because your kiss) your kiss is on my list
(Because your kiss is on my list) of the best things in life oh babe
(Because your kiss) your kiss is on my list
(Because your kiss) your kiss I can't resist
(Because your kiss is what I miss) when I turn off the light
(Because your kiss) your kiss is on my list
(Because your kiss) your kiss I can't resist
(Because your kiss is on my list) of the best things in lifeCaptcha
Liedje Hall & Oates Keep on Pushin Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Keep on Pushin Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hall & Oates Keep on Pushin Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Keep on Pushin Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.