Songtekst van Hall & Oates: You Make My Dreams Come True

You Make My Dreams Come True


What I want you've got
And it might be hard to handle
Like the flame that burns the candle
The candle feeds the flame

What I've got's full stock
Of thoughts and dreams that scatter
You pull them all together
And how I can't explain

Well, well you
You make my dreams come true
Well, well, well you
You make my dreams come true

On a night when bad dreams
Become a screamer
When they're messin' with the dreamer
I can laugh it in the face

Twist and shout my way out
And wrap yourself around me
'Cause I ain't the way you found me
And I'll never be the same

Well, well you
You make my dreams come true
Well, well, well you
You make my dreams come true
Listen to this

I'm down on my daydream
Oh, that sleepwalk should be
Over by now, I knowCaptcha
Liedje Hall & Oates You Make My Dreams Come True is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Make My Dreams Come Truemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hall & Oates You Make My Dreams Come True downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Make My Dreams Come True in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.