Underwater World


Beneath the streets, in the cars, on the trains, or in the underground, I'll be waiting
You can spare a dime, or you're gonna be mine and We're going dancing tonight
In the tunnels underground the subway rats run all around, and hungry
So come and hide, step inside, we're going on a midnight ride
On the subway underground it gets, a little rough, this ain't No tunnel of love
Hurricanes running through my veins, I know that You're lost and alone
And I feel no pain, In my sea of drains, In my my underwater world
Welcome to the ocean, Welcome to the sea, Welcome to the jungle, Deep inside of me
Sink or swim, you dive right in and you, Know this ain't no place to mess around in
In my swamp underground the quicksand slowly Sucks you down
Down here I call the shots, like it or not, What you got I'm getting, You have to come down to my slum
Well Welcome Chum, Now sit down and shut up
I lay you wide open, For all the world to seeCaptcha
Liedje Hanoi Rocks Underwater World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Underwater Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hanoi Rocks Underwater World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Underwater World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.