Songtekst van Hanoi Rocks: Boulevard Of Broken Dreams

Boulevard Of Broken Dreams


All these broken dreams
have made me see
That I'm strung out somebody rescue me
Well, do I have to tell you that I love you
Do I have to tell you that I care
Do I have to tell you that I need you to be there

'Cos in the middle of the night
When I'm much too weak to fight
You know you're such a welcome sight
In the middle of the night, yeah!

On the boulevard of broken dreams
Yeah, I talk so bad and I act so mean
On the boulevard of broken dreams
I gotta get back on my feet

And was it only yesterday
you came my way
Or was it just a while ago
and do I have to tell you you're my lover
Do I have to tell you I'm you're slave
and do we have to dance until
you're dancing on my grave

And my lips are turning white
And my jaw is getting tight
And the sun is burning bright
In the middle of the night, yeah!

On the boulevard of broken dreams
She'll eat you're heart and she'll eat you're face
On the boulevard of broken dreams
I gotta get back on my feet

Do I have to tell you that I need you
Do I have to show you that I care
Do I have to love and steal to have you
Do I have sell myself somewhere
We're gonna dance all night together
You'll be my queen, all be your slave
We're gonna stay away forever
Until we're dancing on my grave

On the boulevard of broken dreams
Boulevard of broken dreams
Boulevard of broken dreams
Boulevard of broken dreams
Boulevard of broken dreams
Boulevard of broken dreamsCaptcha
Liedje Hanoi Rocks Boulevard Of Broken Dreams is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Boulevard Of Broken Dreamsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hanoi Rocks Boulevard Of Broken Dreams downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boulevard Of Broken Dreams in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.