You've Got A Friend


When your down and troubled
And you need some love and care
And nothing, no nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up
Even your darkest night

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come runnin'
To see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
You've got a friend
You've got a friend

If the sky above you
Grows dark and full of clouds
And that old north wind should begins to blow
Keep your head together
And call my name out loud
Soon you'll hear me
Knockin' at your door

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come runnin'
To see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there

Ain't it good to know that
You've got a friend?
Cause people can be so cold
They'll hurt you and desert you
They'll take your soul if you let them
But don't you let them

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come runnin'
To see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
You've got a friend

You've got a friend
You've got a friendCaptcha
Piosenkę Hermes House Band You've Got A Friend przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You've Got A Friend, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You've Got A Friend. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hermes House Band You've Got A Friend w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.